KABOKS – ka-connection na kaibigan, lalo na pagdating sa SHABS Content